Novinarska konferenca
Srečanje z gosti
Dan odprtih vrat
Gradnja vodovoda Kanižarica pri Črnomlju, vodovodni sitem Dobliče – Zilje.
Odprtje obnovljenih vodovodov pri hidropostaji na Gričku - Vodooskrbno mobmočje mesta Črnomelj
Središče Semiča-občinska hiša s trgom: prenovljena kanalizacija in vodovod; pod Semiško goro je speljan vodovod in delno kanalizacijo
Otvoritev čistilne naprave in kanalizacijskega sistema Občine Semič
 
 
 
Vodohran Osojnik
Dograditev čistilne naprave Črnomelj
Vodohran Bočka
Dela na kolektorju A: prečkanje potoka Obrh
Vodohran Belčji vrh
 
Izvir Krupe
Izvir Lahinje
 
Tiskovna konfrerenca in srečanje z gosti, 22. september 2014, Belokranjski muzej, Metlika
       
Odprtje obnovljenega vodovoda na vodooskrbnem območju Dobliče-Vinica, 25. 9. 2014
       
Novi pridobitvi v Semiču
 
Ivan Bukovec, župan Občine Semič Ivanka Zaman, predsednica prvega gradbenega odbora
za obnovo Smuške ceste v Semiču, Minister, dr. Henrik Gjerkeš, Ivan Bukovec, župan Občine Semič
dr. Henrik Gjerkeš, minister Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko od leve proti desni Irena Flajnik, dir. Komunale Metlika, Andrej Fabjan, župan Občine Črnomelj, Renata Brunskole, poslanka Državnega zbora RS in županja Občine Metlika, Ivanka Zaman, predsednica prvega gradbenega odbora za obnovo Smuške ceste v Semiču, Minister, dr. Henrik Gjerkeš, Ivan Bukovec, župan Občine Semič  

 

14.4.2011 - Srečanje z izvajalci podprojekta »Izgradnja vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, Semič in Metlika ter kanalizacijskega sistema v občini Metlika«

     

 

26.11.2009 - Prva novinarska konferenca s predstavitvijo projekta in slavnostnim podpisom pogodb

         
 
 
Gradac: trasa vodovoda Gradac: trasa vodovoda Vojna vas: čistilna naprava Vojna vas: čistilna naprava  
© 2009 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine