Neva Kremesec,
Občina Metlika, 
nevenka.kremesec@metlika.si

Irena Flajnik Pezdirc,
Javno podjetje Komunala Metlika, d.o.o.,
 irena.flajnik@komunala-metlika.si

Branka Foršček,
Studio 3S d.o.o.,
 branka.forscek@studio-3s.si

 
© 2009 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine