Občina Metlika
http://www.metlika.si

Občina Črnomelj
http://www.crnomelj.si

Občina Semič
http://www.semic.si

Komunala Metlika d. o. o.
http://www.komunala-metlika.si

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
http://www.svlr.gov.si

Kohezijski sklad
http//:www.eu-skladi.si

Ministrstvo za okolje in prostor
http://www.mop.gov.si

Evropska komisija - okolje
http://ec.europa.eu/environment/index_sl.htm

Evropska pobuda za vodo
http://www.euwi.net/

 

 
© 2009 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine