22. 9. 2014 - Prebivalci Bele krajine s pomočjo sredstev EU do izboljšane infrastrukture in oskrbe s pitno vodo
Darko Zevnik, župan Občine Metlika, Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj, in Polona Kambič, županja Občine Semič, so danes javnosti predstavili dosedanje delo ter načrtovani nadaljnji potek skupine projektov »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«. Janez Škrabec, direktor družbe RIKO, vodilni izvajalec gradbenih del, in koordinatorica projekta Irena Flajnik Pezdirc sta poudarila, da je pri tako zahtevnem projektu potrebnega veliko usklajevanja, a dela potekajo dobro.
// več ...

15. 9. 2014 - Nazdravili s pitno vodo vodovodnega sistema Dobliče - Nestoplja vas
Po treh letih gradnje so v črnomaljski občini prišli do skoraj 15 km novih vodovodov, obeta pa se še izgradnja vodovoda na Selih pri Otovcu. Na severnem delu črnomaljske občine so v ponedeljek, 15. Septembra slovesno predali obnovljene vodovode na vodooskrbnem območju Dobliče-Nestoplja vas. Otvorila sta jo županja Mojca Čemas Stjepanovič in predstavnik KS Petrova vas Marko Absec s tem, ko sta nazdravila z vodo iz hidranta. Z deli na obnovi vodovodov so pričeli konec leta 2011 – dela opravljajo skupina izvajalcev Riko, Teleg-M in Proadria, nadzor opravlja družba iz Nove Gorice. Vrednost gradbenih del in projektiranja, brez DDV, je znašala 1,7 milijona evrov: dve tretjini sredstev je zagotovila Evropska unija iz Kohezijskega sklada, dobrih 23 % sredstev je prispeval državni proračun, preostalih 10 % pa je financirala občina Črnomelj sama.

16. 2. 2012 - Slavnostna otvoritev obnovljene čistilne naprave Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj je slovesno otvorila obnovljeno čistilno napravo Črnomelj in predstavila investicijo, ki je v sklopu projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Bele krajine«. Slovesno otvoritev so z nastopom popestrili učenci Glasbene šole Črnomelj.
// več ...

26. 11. 2011 - Slavnostna otvoritev prenovljenega belokranjskega vodovoda
Renata Brunskole, županja občine Metlika in poslanka DZ RS in Anton Bezenšek, predsednik sveta Mestne skupnosti Metlika sta slovesno otvorila prenovljeni belokranjski vodovod in predstavila investicije v letu 2011, v sklopu projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Bele krajine«. Slovesno otvoritev so z nastopom popestrili otroci Otroškega vrtca Metlika in Mestna godba Metlika.
// več ...

12. 10. 2011 - Izgradnja vodovodov v občini Črnomelj
V okviru celovitega projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, ki je sofinanciran s sredstvi Kohezijskega sklada EU in proračuna RS, je predvidena izgradnja čez 60 km vodovodov, treh novih in povečanje treh vodohranov (VH) v občini Črnomelj.
// več ...

4. 7. 2011 - Sredstva za Pokolpje naj ostanejo enaka
Župani sedmih občin Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje so na sestanku sklenili, da napovedani rebalans proračuna ne sme okrniti sredstev za Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju 2011-2016. Od letos do leta 2016 naj bi država za spodbujanje razvoja Pokolpja namenila najmanj štiri milijone evrov letno. Župani so se še dogovorili, da bodo pogodbo o oblikovanju Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje uskladili z novim zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
// več ...

1. 6. 2011 - Posodobljen Program Pokolpje
Program Pokolpje se bo razširil z novimi vsebinami in sicer bo vanj vključena ureditev štiripasovnega omrežja elektronskih telekomunikacij, vodooskrba in prekategorizacija vzletišč v Prilozju in Kočevju v letališča.
// več ...

8. 4. 2011 - Gradnja vodovoda v polnem teku
Da je gradnja vodovoda za Belo krajino še kako pomembna, dokazuje tudi to, da je vedno uvrščena na dnevni red srečanj treh belokranjskih županj. Tudi na zadnjem rednem delovnem sestanku so se Renata Brunskole (Občina Metlika), Mojca Čemas Stjepanovič (Občina Črnomelj) in Polona Kambič (Občina Semič) seznanile s poročilom Irene Flajnik Pezdirc, direktorice Komunale Metlika, ki koordinira projekt Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine.
// več ...

30. 12. 2010 - Kaj smo naredili v letu 2010
V občini Semič je bilo v letošnjem letu na novo zgrajeno vodovodno omrežje od Gabra do vodohrana Osojnik v dolžini šest kilometrov, kjer bomo na vodovod priključili 100 novih uporabnikov. Končan je tudi razpis za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in povečanje zmogljivosti čistilne naprave, podpisana je bila pogodba z izbranim izvajalcem del.
// več ...

17. 9. 2010 - Novi pridobitvi v Semiču
V petek, 17. septembra, so v Semiču svečano otvorili obnovljeno Smuško cesto in odsek Višinskega vodovoda. Rdeči trak pri predaji obeh pomembnih pridobitev je prerezal minister Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko dr. Henrik Gjerkeš, svečanosti pa so se udeležili tudi vsi župani treh belokranjskih občin, župan semiške občine Ivan Bukovec, županja občine Metlika županja in poslanka DZ RS Renata Brunskole ter prvi mož občine Črnomelj Andrej Fabjan.
// več ...

14. 4. 2010 - V Semiču smo se srečali z izvajalci projekta
14. aprila 2010 smo v semiškem kulturnem domu spoznali nekatere izvajalce projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, beseda pa je tekla predvsem o izvedbi enega od podprojektov, in sicer izgradnji vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, Semič in Metlika ter kanalizacijskega sistema v občini Metlika.
// več ...

18. 2. 2010 - Podpisana je pogodba za dograditev črnomaljske čistilne naprave
Vokviru občinskega praznika, sta črnomaljski župan Andrej Fabjan in generalni direktor Begrada d. d. Franc Panjan podpisala pogodbo za dograditev in posodobitev centralne črnomaljske čistilne naprave v Vojni vasi.
// več ...

26. 11. 2009 - Prebivalci bele krajine s pomočjo sredstev EU do izboljšane infrastrukture in oskrbe s pitno vodo
Renata Brunskole, županja Občine Metlika, Andrej Fabjan, župan Občine Črnomelj, in Ivan Bukovec, župan Občine Semič, so na novinarski konferenci predstavili vsebino ter načrtovani potek skupine projektov »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« // več.

26. 11. 2009 - Prva novinarska konferenca s predstavitvijo projekta in slavnostnim podpisom pogodb
Renata Brunskole, županja Občine Metlika, Andrej Fabjan, župan Občine Črnomelj, in Ivan Bukovec, župan Občine Semič, so na novinarski konferenci predstavili vsebino ter načrtovani potek skupine projektov »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«. Sporočilo za medije lahko preberete tukaj, fotografije z dogodka pa so na ogled v fotogaleriji.

 

© 2009 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine