Celotna Bela krajina leži na kraškem področju, zato je površinskih vod zelo malo. Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila Bela krajina najslabše oskrbljena regija s pitno vodo v celotni Evropi (21 odstotkov gospodinjstev ni imelo priključka na vodovod). Nekaj let kasneje se je stanje precej izboljšalo, vendar so oddaljene vasi ostale brez vodovoda, dotrajane cevi iz neustreznih materialov na primarnih vodovodih pa so v uporabi še danes. Nekatera belokranjska gospodinjstva se oskrbujejo zgolj z vodo, ki jo v zgrajenih kapnicah zbirajo s streh poslopij, kar pomeni, da v sušnih poletjih in v času nizkih zimskih temperatur redno zmanjkuje vode.

Z dolgo pričakovanim projektom trajnostne oskrbe bomo dolgoročno uredili te težave in zagotovili pitno vodo v vseh treh občinah vsaj za prihodnjih trideset let. Poleg tega bomo posebno skrb namenili tudi varovanju naravnih vodnih virov, ki so pomembni za nadaljnji razvoj turizma in živilskega ter kmetijskega sektorja v Beli krajini.

Belokranjske občine so skupni projekt vladi predložile leta 2006, s skoraj polovico potrebnega denarja pa ga bo v novem proračunskem obdobju Evropske unije 2007-2013 sofinanciral Kohezijski sklad EU. Do leta 2013 bodo tako v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« izgrajeni, razširjeni ali obnovljeni kanalizacijski ter vodovodni sistemi in čistilne naprave v občinah Metlika, Črnomelj in Semič.

 

© 2009 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine