Novinarska konferenca

Metlika, 4. junij 2015: Darko Zevnik, župan Občine Metlika, Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj, Polona Kambič, županja Občine Semič in koordinatorica skupine projektov Irena Flajnik Pezdirc so na novinarski konferenci predstavili dosedanji potek projekta. Poudarjeno je bilo, da je trenutno realizirano 81 %, od skupne vrednosti 25.924.835,00 EUR, vrez DDV. Od tega v občini Črnomelj 80 %, v občini Semič 89 % in v občini Metlika 78 %. Položenih je 123 km vodovoda in približno 12 km kanalizacije.

V celotni Beli krajini je 40 gradbišč, kjer se dela predvsem v zadnjem času izvajajo pospešeno; v pridobivanju so manjkajoča gradbena dovoljenja.

Za Čistilno napravo Črnomelj in Semič so že pridobljena uporabna dovoljenja, prav tako so že pridobljena uporabna dovoljenja za nekatere vodovodne sisteme, in sicer:

- nižinski sistem Metlika
- sistem Dobliče Nestoplja vas
- sistem VH Grič – Stražnji vrh Rodine
- mesto Črnomelj
- sistem Dobliče Vinica
- visoka cona Semič
- sistem Krč – Nestoplja vas

Čaka nas še veliko dela, tako na zaključnih delih na preostalih sistemih kot tudi pri pridobivanju uporabnih dovoljenj.

Projekt mora biti zaključen do konca leta 2015.

Viri financiranja: EU kohezijska sredstva: 65 %, državni proračun: 21 %,
delež občin: 14 %.

 

 

 

Novinarska konferenca

Metlika, 4. 6. 2015: Metlika, 4. junij 2015: Darko Zevnik, župan Občine Metlika, Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj, Polona Kambič, županja Občine Semič in koordinatorica skupine projektov Irena Flajnik Pezdirc so na novinarski konferenci predstavili dosedanji potek projekta.
// več ...


Srečanje z gosti

Metlika, 15. 5. 2015: Srečanje z gosti je bilo realizirano 15. maja 2015, kjer so Darko Zevnik, župan Občine Metlika, Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj in Polona Kambič, županja občine Semič ter koordinatorica projektov Irena Flajnik Pezdirc.
// več ...


Dan odprtih vrat

Metlika, 11. 4. 2015: V Metliki so pripravili Dan odprtih vrat z namenom, da bi prebivalci čim več izvedeli o gradnji belokranjskega vodovoda in objektih.
// več ...


V Črnomlju odprli obnovljene vodovode

Črnomelj, 10. 2. 2015: pri hidropostaji na Gričku so odprli obnovljene vodovode na Vodooskrbnem območju mesta Črnomelj. S tem se je zaključil nov del celote projekta »Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«. // več ...


Semič, 22. 10. 2014 – Otvoritev nove čistilne naprave in kanalizacijskega sistema v Občini Semič

Semič, 22. 10. 2014:V Semiču so v okviru občinskega praznika, 22. oktobra 2014, simbolično predali namenu novo zgrajeni osrednji del krajevnega kanalizacijskega omrežja in nadgrajeno centralno čistilno napravo, zgrajeno v sklopu projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Bele krajine. // več ...


Vinica, 25. 9. 2014 – Vodovod uradno predan namenu

Vinica, 25. 9. 2014:V okviru regionalnega projekta "Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine" je bil 25. septembra 2014 odprt obnovljen vodovod na vodooskrbnem območju Dobliče - Vinica. Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič in predsednica Krajevne skupnosti Vinica Nataša Hudelja sta nazdravili z vodo iz hidranta in tako vodovod simbolično tudi uradno predali namenu. // več ...


Prebivalci Bele krajine s pomočjo sredstev EU do izboljšane infrastrukture in oskrbe s pitno vodo

Metlika, 22. september 2014: Darko Zevnik, župan Občine Metlika, Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj, in Polona Kambič, županja Občine Semič, so danes javnosti predstavili dosedanje delo ter načrtovani nadaljnji potek skupine projektov »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«. Janez Škrabec, direktor družbe RIKO, vodilni izvajalec gradbenih del, in koordinatorica projekta Irena Flajnik Pezdirc sta poudarila, da je pri tako zahtevnem projektu potrebnega veliko usklajevanja, a dela potekajo dobro. // več ...


V ROŽANCU SLOVESNO PREDALI NAMENU OBNOVLJENE VODOVODE NA VODOOSKRBNEM OBMOČJU DOBLIČE-NESTOPLJA VAS

Rožanec, 15. september 2014 – Po treh letih gradnje so v črnomaljski občini prišli do skoraj 15 km novih vodovodov, obeta pa se še izgradnja vodovoda na Selih pri Otovcu. Na severnem delu črnomaljske občine so v ponedeljek, 15. Septembra slovesno predali obnovljene vodovode na vodooskrbnem območju Dobliče-Nestoplja vas. // več...


Stanje projekta po občinah

29. julij 2014: Za vse občine velja, da so bila načrtovana dela v veliki meri že realizirana, po planih: država je odobrila dodatnih 6.464.296,78 € brez DDV in podaljšala rok izvedbe do konca leta 2015. Pri dodatnih sredstvih bodo morale občine prispevati svoj delež v višini 24 odstotkov, natančneje pa je stanje naslednje.


Kaj smo že naredili in kakšni so načrti za naprej.

3. avgust 2012: Izgradnja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav prebivalcem na območju Bele krajine prinaša pozitivne spremembe pri oskrbi s pitno vodo, projekt pa prispeva tudi k varstvu okolja ter bolj ekološkem vedenju. Na polovici projekta se lahko že pohvalimo s številnimi novimi projekti in izboljšavami, čaka pa nas tudi v nadaljevanju še veliko dela.
// več ...


Slavnostna otvoritev prenovljenega belokranjskega vodovoda

Črnomelj, 16. februar 2012: Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj je slovesno otvorila obnovljeno čistilno napravo Črnomelj in predstavila investicijo, ki je v sklopu projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Bele krajine«. Slovesno otvoritev so z nastopom popestrili učenci Glasbene šole Črnomelj.
// več ...


Slavnostna otvoritev obnovljene čistilne naprave Črnomelj

Metlika, 26. november 2011 – Renata Brunskole, županja občine Metlika in poslanka DZ RS in Anton Bezenšek, predsednik sveta Mestne skupnosti Metlika sta slovesno otvorila prenovljeni belokranjski vodovod in predstavila investicije v letu 2011, v sklopu projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Bele krajine«. Slovesno otvoritev so z nastopom popestrili otroci Otroškega vrtca Metlika in Mestna godba Metlika.
// več ...


Izgradnja vodovodov v občini Črnomelj

Črnomelj, 12. oktober 2011 – V okviru celovitega projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, ki je sofinanciran s sredstvi Kohezijskega sklada EU in proračuna RS, je predvidena izgradnja čez 60 km vodovodov, treh novih in povečanje treh vodohranov (VH) v občini Črnomelj.
// več ...


Vodohran Bočka

Na 235 metrih nadmorske višine bo stal vodohran Bočka, 1000 kubičnih metrov zbiralnik vode, ki ga gradimo v okviru projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine.


Onesnažene vode ogrožajo zdravje živali in ljudi

Bruselj, 20. julij – Ljudje z uživanjem onesnažene pitne vode zaužijemo tudi mnogo zdravju nevarnih snovi. Najnovejše poročilo, ki ga je Evropska okoljska agencija objavila julija, ugotavlja, da strupene kemikalije v sladki in morki vodi resno ogrožajo tako zdravje organizmov, ki živijo v njej, kot ljudi, ki to vodo pijejo ali jedo ribe in druge slano ali sladkovodne živali.
// več ...


Sredstva za Pokolpje naj ostanejo enaka

Metlika, 4. julij. Župani sedmih občin Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje so na sestanku sklenili, da napovedani rebalans proračuna ne sme okrniti sredstev za Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju 2011-2016. Od letos do leta 2016 naj bi država za spodbujanje razvoja Pokolpja namenila najmanj štiri milijone evrov letno. Župani so se še dogovorili, da bodo pogodbo o oblikovanju Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje uskladili z novim zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
// več ...


619 milijonov za razvoj Bele krajine

Ljubljana, 20. junij – Predlog zakona o razvojni podpori Beli krajini, po katerem bi pokrajina v med letoma 2013 in 2016 dobila 619 milijonov evrov pomoči, je primeren za nadaljnjo obravnavo. Tako so s 35 glasovi za in 34 glasovi proti odločili poslanci Državnega zbora RS. Zakon predlaga 500 milijonov evrov za izgradnjo ceste tretje razvojne osi in 35 za lokalne ceste, 15 milijonov evrov za izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, deset za elektroenergetsko infrastrukturo ter še nekatere druge naložbe.
// več ...


Posodobljen Program Pokolpje

Semič, 1. junij – Program Pokolpje se bo razširil z novimi vsebinami in sicer bo vanj vključena ureditev štiripasovnega omrežja elektronskih telekomunikacij, vodooskrba in prekategorizacija vzletišč v Prilozju in Kočevju v letališča.
// več ...


Evropski zeleni teden

Bruselj, 25. maj – Ta teden po vsej Evropski uniji poteka vrsta vsakoletnih okoljskih dogodkov, osrednji je konferenca Zeleni teden 2011 v Bruslju, katere rdeča nit je učinkovita raba virov, tudi vodnih. V štirih dneh, kolikor bo trajala konferenca, bo več kot 3.500 sodelujočih iskalo načine, kako bolj trajnostno rabiti vire na našem planetu. Med pomembnejšimi temami bodo tudi biotska raznovorstnost, uporaba odpadkov kot vir energije in učinkovitejše izkoriščanje vodnih virov ter njihova zaščita.
// več ...


Posvet Življenje vodi

Ljubljana, 17. maj – V svetu se je v zadnjih 50 letih poraba vode povečala za štirikrat in čeprav imamo Slovenci na voljo dvakrat toliko vode kot povprečni Evropejci, se pomanjkanju v prihodnosti ne bomo mogli izogniti. Zato bi morala Slovenija čiste vode prepoznati kot nacionalni interes in svojo razvojno prednost, so prepričani udeleženci posveta Življenje vodi, ki je potekal v prostorih Državnega sveta Slovenije.
// več ...


Gradnja vodovoda v polnem teku

Metlika, 8. april. Da je gradnja vodovoda za Belo krajino še kako pomembna, dokazuje tudi to, da je vedno uvrščena na dnevni red srečanj treh belokranjskih županj. Tudi na zadnjem rednem delovnem sestanku so se Renata Brunskole (Občina Metlika), Mojca Čemas Stjepanovič (Občina Črnomelj) in Polona Kambič (Občina Semič) seznanile s poročilom Irene Flajnik Pezdirc, direktorice Komunale Metlika, ki koordinira projekt Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine.
// več ...


Suše prizadanejo vse več držav

V letih 2009 in 2010 so suše prizadele vse države južnega Sredozemlja, s pomanjkanjem vode pa se sooča vse več držav članic EU, ugotavlja Evropska komisija. V poročilu o napredku glede ukrepov, ki jih države članice izvajajo za spopadanje s pomanjkanjem vode in sušami, komisija ugotavlja, da bo negativni trend v naslednjih letih še naraščal.
// več ...


Slovenija bogata z vodnimi viri

Slovenija sodi med vodno najbogatejše države v Evropi. V njenih rekah in potokih se letno pretoči 34 milijard kubičnih metrov vode, kar je štirikrat več od evropskega povprečja. Kljub temu pa v naši državi nismo pretirani porabniki vode. Po podatkih statističnega urada povprečen Slovenec letno porabi 60 kubičnih metrov vode, medtem ko najbolj potratni Evropejci, Ciprčani, kar 94.
// več ...


Odpadki niso smeti

Metliška občina poleg projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine sodeluje tudi v obmejnem in čezmejnem projektu Odpadki niso smeti, v katerem skupaj s hrvaško občino Ozalj deluje na področju ravnanja z odpadki in poslednično varstva okolja.
// več ...


Protokol voda in zdravje

Tako imenovani Protokol voda in zdravje v prizadevanjih za zdravstveno ustrezno pitno vodo in dostopnost do nje združuje vse relevatne resorje na nacionalni in regionalni ravni. Namen protokola je bolje poskrbeti za tista geografska območja v Sloveniji, kjer je kakovost pitne vode slabša in kjer nimajo vsi prebivalci dostopa do javnih vodovodnih sistemov.
// več ...


Nujno ohraniti naravne vire

Evropska okoljska agencija je pripravila redno letno poročilo o stanju evropskega okolja z naslovom »Evropsko okolje – stanje in možnosti 2010«, ki ga je javnosti predstavil evropski komisar za okolje Janez Potočnik. Potočnik je ob tem poudaril, da je bilo v zadnjih desetih letih na okoljevarstvenem področju narejeno ogromno in da je evropska okoljska politika, predvsem ko gre za bolj proti podnebnim spremembam, zmanjšanje emisij, problematiko odpadkov in kemikalij ter doseganje energetskih ciljev, vzor celemu svetu.
// več ...


Med zamudnicami tudi Slovenija

Slovenija in še šest drugih članic Evropske unije (EU) imajo do konca meseca decembra čas, da Evropski komisiji predložijo načrte upravljanja povodij, ki bi jih morale sprejeti že decembra 2009. Načrte od evropskih držav zahteva Okvirna direktiva o vodah iz leta 2000 in če zamudnice, poleg Slovenije so to še Belgija, Ciper, Danska, Grčija, Malta in Portugalska, do konca decembra Komisiji ne bodo poslale zadovoljivega odgovora, jih lahko le-ta prijavi Sodišču EU.
// več ...


Kaj smo naredili v letu 2010

V občini Semič je bilo v letošnjem letu na novo zgrajeno vodovodno omrežje od Gabra do vodohrana Osojnik v dolžini šest kilometrov, kjer bomo na vodovod priključili 100 novih uporabnikov. Končan je tudi razpis za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in povečanje zmogljivosti čistilne naprave, podpisana je bila pogodba z izbranim izvajalcem del.
// več ...


Novi pridobitvi v Semiču

V petek, 17. septembra, so v Semiču svečano otvorili obnovljeno Smuško cesto in odsek Višinskega vodovoda. Rdeči trak pri predaji obeh pomembnih pridobitev je prerezal minister Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko dr. Henrik Gjerkeš, svečanosti pa so se udeležili tudi vsi župani treh belokranjskih občin, župan semiške občine Ivan Bukovec, županja občine Metlika županja in poslanka DZ RS Renata Brunskole ter prvi mož občine Črnomelj Andrej Fabjan.
// več ...


Na Strateškem forumu Bled tudi o vodnih virih

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je med razpravo o vodnih virih v okviru Strateškega foruma Bled opozoril, da prihaja pri uveljavljanju zakonodaje EU na področju voda do velikih razlik med državami članicami. Med enajsterico, ki je bila zaradi zamud že deležna opozorila iz Bruslja, je tudi Slovenija.
// več ...


Evropa se bori s sušami in pomanjanjem vode

Evropska komisija ugotavlja, da države članice EU niso naredile dovolj, da bi ustavile trend prekomernega izkoriščanja že tako omejenih virov vode v Evropi, položaj pa slabšajo tudi podnebne spremembe.
// več ...


Evropska komisija odobrila projekt nadgradnje spremljanja voda v Slovenij

Evropska komisija je konec maja izdala odločbo za projekt nadgradnje sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Cilji projekta, vrednega 32,9 milijona evrov, so izboljšanje varnosti pred poplavami, varnejša oskrba s pitno vodo in boljše možnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti.
// več ...


V Semiču smo se srečali z izvajalci projekta

14. aprila 2010 smo v semiškem kulturnem domu spoznali nekatere izvajalce projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, beseda pa je tekla predvsem o izvedbi enega od podprojektov, in sicer izgradnji vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, Semič in Metlika ter kanalizacijskega sistema v občini Metlika.
// več ...


Podpisana je pogodba za dograditev črnomaljske čistilne naprave

18. februarja 2010, v okviru občinskega praznika, sta črnomaljski župan Andrej Fabjan in generalni direktor Begrada d. d. Franc Panjan podpisala pogodbo za dograditev in posodobitev centralne črnomaljske čistilne naprave v Vojni vasi.
// več ...


Prebivalci bele krajine s pomočjo sredstev EU do izboljšane infrastrukture in oskrbe s pitno vodo

Metlika, 26. november 2009: Renata Brunskole, županja Občine Metlika, Andrej Fabjan, župan Občine Črnomelj, in Ivan Bukovec, župan Občine Semič, so na novinarski konferenci predstavili vsebino ter načrtovani potek skupine projektov »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« // več.


© 2009 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine