Na področju odvajanja odpadnih vod in čiščenja je bilo do septembra 2014 realizirano:

 

V občini Črnomelj je povečana zmogljivost čistilne naprave Črnomelj na 9600 PE.

V občini Semič je urejena kanalizacija in povečana zmogljivost čistilne naprave Semič na 2500 PE.

Občina Metlika pa se lahko pohvali z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v križevski vasi in Mestnem logu, kanalom v ulici na Obrh, rekonstrukcijo kanala na Vinogradniški ulici, Kolodvorski ulici, Zupančičevi ulici in Ulici 1. maja, kolektorjem B pri vrtcu, kalali po CBE, v izgradnji je kolektor A od CBE do čistilne naprave z zadrževalnikom.

© 2009 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine