Brošura za občane Metlike, Črnomlja in Semiča.

Brošuro na 32 straneh so vsa gospodinjstva na območju vseh treh občin prejela 8. aprila. Brošura vsebuje presek dogajanja od samega začetka pa do praktično končne realizacije projekta.

Letak za občane Metlike, Črnomlja in Semiča.

Vsa gospodinjstva na območju vseh treh občin so 7. aprila 2015 prejela letak, ki je občane vabil na dan odprtih vrat - 11. aprila 2015.

Letak za občane Metlike, Črnomlja in Semiča.

Vsa gospodinjstva na območju vseh treh občin so avgusta 2014 prejela letak z osnovnimi informacijami o projektu: podatki o realizaciji projekta ter podrobne informacije o stanju po občinah. Zloženko si že lahko ogledate tukaj.

.

 

Zloženka za občane Metlike, Črnomlja in Semiča
Vsa gospodinjstva na območju vseh treh občin so februarja 2010 prejela zloženko z osnovnimi informacijami o projektu, in načrtovanimi deli v letu 2010. Zloženko si že lahko ogledate tukaj.

Letak za občane Metlike, Črnomlja in Semiča
Vsa gospodinjstva na območju vseh treh občin so septembra 2010 prejela letak z informacijami o poteku projektu v letu 2010. Zloženko si že lahko ogledate tukaj.

© 2009 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine