29. oktobra 2015 je nekaj besed v zvezi z dokončanjem dela belokranjskega vodovoda v okviru projekta Trajnostna oskrba s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine poslušalcem radia Krka namenil  župan Občine Metlika Darko Zevnik. 

V studiu Radia Krka je bila gostja metliška županja Renata Brunskole, ki je poslušalcem povedala, kaj so se o projektu belokranjskega vodovoda na rednem mesečnem pogovarjale županje vseh treh belokranjskih občin.

Metliška županja Renata Brunskole je poslušalce Radia Krka obvestila o tem, kako potekajo dela na belokranjskem vodovodu in kaj jih čaka v prihodnje.

9. julija 2014 je potekala 5-minutna oddaja na radiu Krka, gostja oddaje je bila županja Občine Semič Polona Kambič, ki je poslušalce seznanila o aktualnistih regionalnega projekta.

Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič je poslušalce radia Sraka 26. 9. 2014 seznanila o izboljšanju infranstukture in o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj.

Poslušalce radia Krka je županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič 30. 9. 2014 seznanila o tem, kaj je na projektu do sedaj že bilo realizirano.

1.oktobra 2014 je na radiu Sraka potekala pogovorna oddaja, v kateri je županja Občine Semič Polona Kambič poslušalce seznanila po poteku del na vodovodnem sistemu občine Semič.

Župan občine Metlika je poslušalce radia Sraka 17. oktobra seznanil s potekom projekta in načrti za prihodnost.

28. oktobra je županja Občine Semič poslušalce radia Sraka seznanila o novostih na projektu, ki v Občini Semič poteka že peto leto.

TV oddaje

Belokranjski obzornik 14.4.2011

Belokranjski obzornik 26.5.2011

Belokranjski obzornik 24.11.2011

Za čistejše okolje 31.5.2013

Belokranjski obzornik 13.6.2013

Studijska oddaja Pokličite župana 16.6.2014

Reportaža 29.7.2014

 

 
© 2009 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine