STANJE VODOOSKRBE PO OBČINAH, 2014

Vodovodni sistem v občini Metlika

Od začetka projekta do danes je bilo realizirano:

Višinski sistem (izgradnja vrtine na Suhorju);

Srednje višinski sistem (vodohran Bojanja vas 200 m3, vodohran Bušinja vas 150 m3, cevovod vodohran Bojanji hrib –Bušinja vas - Hrast (gornji Suhor), cevovod VH Bušinja vas – Bereča vas   – Dragomlja vas);

Povezava srednje višinskega sistema z nižinskim sistemom (cevovod vodohran Bušinja vas Vodohran Bočka);

Nižinski sistem  (tranzitni cevovod Gradac Bočka, cevovod vodohran Bočka – vodohran Veselica, cevovod do vodohran Kučar, vodohran Kučar 150 m3, vodohran Bočka 1.000 m3);

Cevodov Metlika-Podzemelj, cevovod Primostek-Otok-Zemelj, cevovod občinska meja pri Vranovičih - Podzemelj).


Do konca projekta je planirano oziroma v izgradnji:

Vodovod Bojanji hrib – Bojanja vas, črpališče Suhor, vodohran Kučar, vodovod Podzemelj – Kučar, ter cevovodi Radovica – vodohran Drašiči, Vodohran Lokvica – Lokvica (avtobusna postaja), in vodohran Brezovica – Grabrovec.

Vodovodni sistem v občini Črnomelj

Od začetka projekta do danes so bila realizirana naslednja vodooskrbna območja:

Dobliče - Nestoplja vas (Cevovod VH Grič-Jelševnik, cevovod Jelševnik – Talčji vrh - Nestoplja vas(občinska meja), cevovod VH Petrova vas-Lokve, cevovod odcep Dobliče);

 

 

VH Grič - Stražnji vrh – Rodine (vodohran Doblička gora 100 m3, cevovod Grič-VH Doblička gora, cevovod VH Doblička gora-Naklo, cevovod Naklo – prečrpalnica Rodine in naprej do VH Rodine, vodohran Rodine, cevovod Grič – Doblička gora);

Mesta Črnomelj (hidropostaja Sadež in hidropostaja  Pod gozdom  za ureditev pritiskov v omrežju, cevovod obvoznica Črnomelj, cevovod odcep Jelševnik – vodohran Črnomelj,    cevovod romsko naselje Brajdič (Lokve);

Dobliče - Zilje (vodohran Adlešiči povečava za 100m3,  cevovod povezava prečrpalnica Adlešiči-vodohran Adlešiči, cevovod Griblje – Brinsko celo, Cevovod Griblje-Jankoviči(Fučkovci), cevovod povezava do prečrpalnice Desinec, cevovod Grič-Desinec-Čudno selo, cevovod Čudno selo – Desinec, cevovod Desinec-Pavičiči-Vranoviči (občinska meja), cevovod Pavičiči – Cerkvišče – Griblje - Jankoviči);

Dobliče-Vinica  (prečrpalnica Belčji vrh, vodohran Belčji vrh 200m3, cevovod prečrpalnica Belčji vrh-vodohran Belčji vrh-Bojanci, cevovod Stara Lipa-Nova Lipa-Drežnik, cevovod povezava do vodohran Vinica, cevovod prečrpalnica Vinica-vodohran Vinica).

Do konca projekta je planirano oziroma/ v izgradnji:

Cevovod Sela pri Otovcu – Lokve, vodohran Sela pri Otovcu 100 m3, povečava vodohrana Čudno Selo 100 m3, vodohran Bedenj  povečava za 100 m3, vodohran Adlešiči, vodovod Sela pri Otovcu – Rodine, vodovod Grič – Tanča gora, vodovod


Grič-Doblička gora-Stražnji vrh, oskrbni vodovod Kanižarica Črnomelj, prečrpalnica Adlešiči – vodohran Adlešiči, vodovod vodohran Adlešiči- vodohran Mala Plešivica, vodovod prečrpalna postaja Veliki Nerajec - vodohran Cirnik, vodohran Zapužje, vodovod prečrpalnica Velika Lahinja-vodohran Sadež, vodovod Mala Plešivica- Mala in Velika Sela, vodohran Sadeži (Velika Lahinja) 100 m3.

Vodovodni sistem v občini Semič

Od začetka projekta do danes so bila realizirana naslednja vodooskrbna območja:

Vodohran  železniška postaja – vodohran Krč (vodohran KRČ, cevovod Nestoplja vas –vodohran Krč, cevovod vodohran Krč – Vapča vas, Cevovod Nestoplja vas - Sv.
Rok – vodohran Krč);

Visoka cona Semič (vodohran Osojnik povečava za 100 m3, cevovod vodohran Gaber – vodohran Osojnik, povezovalni cevovod visoka cona – vodooskrbno območje Semič (Vrtača pri Semiču), primarni povezovalni cevovod visoka cona – nizka cona, cevovod Semič – Sela pri Semiču – Vrtača);

Srednja vas (vodohran Brezovica 200 m3).

Do konca projekta je planirano oziroma/ v izgradnji:

Črpaliišče Brezovica 2, tlačni cevovod črpališče Brezovica – vodohran Brezovica ter cevovoda Gradnik – Zabrezje - Hrib pri Cerovcu in cevovod razbremenilnik železniška postaja Semič – vodohran Krč.

 

 

 

© 2009 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine